Bilal müteahhit oldu, inşaat işine giriyor

bilal-muteahhit-oldu-insaat-isine-giriyor

35 milyon dolara gemi alan Başbakan Erdoğan’ın küçük oğlu Bilal Erdoğan amcası Mustafa Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen’le birlikte işleri büyütüyor. İşadamı Mehmet Gür’le de ortak olan üçlü, konut ve plaza yapıp satacak.
29 Temmuz 2014 Salı 14:17

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın küçük oğlu Necmeddin Bilal Erdoğan, yemek, hediyelik eşya, altın, kozmetik ve denizcilikten sonra gayrimenkul sektörüne de girdi. Bilal Erdoğan’ın amcası Mustafa Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen ile birlikte kurduğu BMZ adlı şirket, Başbakan’ın çocukluk arkadaşı Mehmet Gür ile ortak olup yeni bir şirket kurdu. Ortadoğu Proje Geliştirme İnşaat Sanayi ve Ticaret adlı şirkette Bilal Erdoğan’ın imam hatip lisesinden arkadaşı Aykut Emrah Polat ve Barış Aksüs’ün de hissesi var.
Bilal 35 milyon'a gemi aldı!Bilal 35 milyon’a gemi aldı!

1 milyon TL sermayeli

Merkezi İstanbul Okmeydanı’nda yer alan Ortadoğu Plaza olan şirket 11 Eylül 2013 tarihinde kuruldu. Ticaret sicil kayıtlarına göre, şirketin ortakları arasında Ortadoğu Nakliyat İnşaat Turizm İhracat Pazarlama, Aksük Yapı ve Entegre Atık İşletmeleri, MP Yatırım Gıda Sanayi ve BMZ Group Denizcilik ve İnşaat Sanayi bulunuyor. 1 milyon lira sermayesi olan şirkette dört ortağın 250’şer bin lira değerinde eşit hissesi var. Şirkette Mehmet Gür Yönetim Kurulu Başkanı, Başbakan Erdoğan’ın kız kardeşi Vesile Erdoğan’ın eşi Ziya İlgen Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak gözüküyor. Ahmet Kadir Gür, Mehmet Gür, Ziya İlgen ve Başbakan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan şirkette A Grubu imza yetkisine sahip. Başbakan Erdoğan ve ailesinin oturduğu Kısıklı’daki villaları satan müteahhit olarak tanınan Mehmet Gür, Erdoğan’ın Kasımpaşa’dan çocukluk arkadaşı. Şu anda İstanbul Samandıra’da 1300 konutluk Resim İstanbul projesini hayata geçiren Gür enerji, nakliyat, sağlık, gıda sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

Erdoğan'ın çocukları ne kadar maaş alıyor?Erdoğan’ın çocukları ne kadar maaş alıyor?Emlakçılık yapacak

Sahibi olduğu veya başkalarına ait arsalarda kat karşılığı inşaat yapacak olan şirketin faaliyet alanları arasında, yurt içinde ve yurt dışında toplu konutlar, apartmanlar, turistik tesisler, fabrikalar, alışveriş merkezleri, hastaneler, havalimanları, barajlar, köprü ve yolların yapımı da bulunuyor.

Resmi ve özel ihalelere katılabilecek olan şirket, her türlü inşaat malzemesinin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını da üstlenebilecek. İmar planları da hazırlayacak olan şirket, daire, villa, iş merkezleri, plazalar, depolar, oteller, tatil köyü, organize sanayi bölgeleri, arsa ve benzeri her türlü gayrimenkulün alımını, satışını, pazarlamasını, kiralamasını gerçekleştirebilecek. Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetini de sunacak şirket, hafriyat işleri de yapabilecek.

Enerjide boy gösterecek

Başbakan  Erdoğan’ın ailesinin ortak olduğu şirket enerji alanında da faaliyet gösterecek. Ortadoğu Proje Geliştirme İnşaat San.ve Tic. adlı şirket, Türkiye’de veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşların enerji tesisleri, doğalgaz iletim, dağıtım ve depolama tesisleri ile ekipmanları, doğalgaz petrol su boru hatları inşa edebilecek. Bu işlerle ilgili her türlü ekipman ve malzemelerin alımını, satımını, ithalatını, ihracatını ve ticaretini yapabilecek. Doğalgaz dağıtımı için gereken ekipbanı alıp satabilecek olan şirket, her türlü sıhhi tesisat, doğalgaz, klima ve havalandırma tesisatı proje işleri gerçekleştirebilecek.

Yükselişi füze gibi

Bilal Er­do­ğan, ti­ca­re­te ilk adı­mı­nı 2006’da at­tı. Ata­gold şir­ke­ti­ne kar­de­şi Bu­rak Er­do­ğa­n’­ın eşi Se­ma Er­do­ğan ile bir­lik­te yüz­de 50 his­se­yi ala­rak or­tak ol­du. 2008’de ise koz­me­tik sek­tö­rü­ne adım at­tı. Ruj, fon­dö­ten, kı­rı­şık ön­le­yi­ci krem­le­ri it­hal ede­rek pa­zar­la­yan Ma­ye Dış Ti­ca­ret Li­mi­ted Şir­ke­ti­’ne or­tak ol­du.
Bur­du­r’­da be­del­li as­ker­li­ği­ni ya­pa­rak ter­his ol­duk­tan son­ra; 22 Ağus­tos 2009 ta­ri­hin­de “Do­ruk Iz­ga­ra Li­mi­ted Şir­ke­ti­”a­dı ile or­tak ol­du­ğu fı­rın­cı­lık, tabl­dot ye­mek ve tu­rizm or­ga­ni­zas­yo­nu işi­ne gir­di. Ay­rı­ca de­ko­ra­tif amaç­lı ola­rak kul­la­nı­lan ko­ku­lu mey­ve sa­bu­nu işi ya­pı­lan Mis He­di­ye­lik Eş­ya Sa­na­yi ad­lı şir­ke­tin de or­ta­ğı olan Bi­lal Er­do­ğan, 2013 yı­lın­da abi­si Bu­rak Er­do­ğan gi­bi de­niz­ci­lik sek­tö­rü­ne gir­di. Am­ca­sı Mus­ta­fa Er­do­ğan ve eniş­te­si Zi­ya İl­gen ile isim­le­ri­nin baş harf­le­ri­ni ta­şı­yan ve ku­ru­luş ser­ma­ye­si 3 mil­yon li­ra olan BMZ De­niz­ci­lik ve İn­şa­at Şir­ke­ti­’ni kur­du.


Haber okunma sayısı: 2129

http://www.trendyol.com/?utm_campaign=gozcu|general&utm_source=aff&utm_medium=cpc


Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

Tüm Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER


ÇOK OKUNANLAR

Listelenecek kayıt bulunamadı

ANKARA - HAVA DURUMU

ANKARA

FOTO GALERİ

VİDEO GALERİ